Welke mentale problemen worden vergoed door je zorgverzekeraar?

De laatste jaren zijn mentale problemen steeds meer bespreekbaar geworden. Dit is een goede ontwikkeling want hierdoor durven mensen dit ook sneller te vertellen en het bespreekbaar maken. Wanneer je jezelf mentaal niet goed voelt, kan de huisarts je doorverwijzen. De volgende stap kan dan de psycholoog zijn, maar welk prijskaartje hangt eraan en hoe ga je dit betalen?

Gemiddeld kan een sessie van 45 tot 60 minuten wel zo’n €95,00 kosten. Dat is niet niks en het is meer dan normaal dat je dit niet zo snel kunt ophoesten en daarnaast heb je meer dan een afspraak bij een psycholoog nodig. Hoeveel afspraken jij nodig hebt, hangt natuurlijk helemaal af van jouw mentale gezondheidsproblemen.

Verzekering

Als Nederlandse burger heb jij een zorgverzekering en iedereen heeft het basispakket. Bovenop het basispakket kun je aanvullende zorgverzekeringen afsluiten met daarin extra mentale zorg. Toch wordt er al heel veel vergoed in de basisverzekering die iedereen heeft. Binnen de basisverzekering heb je nog het jaarlijkse eigen risico. Dit zal je altijd moeten betalen als je gebruik maakt van de Nederlandse zorg. Wat jouw eigen risico is, moet je uitzoeken bij je eigen zorgverzekering.

Wat wordt er vergoed?

Wanneer je naar de huisarts gaat met psychische problemen of klachten, zul je eerst bij de huisarts een aantal gesprekken hebben. Dit valt onder de huisarts en hier hoef je dus niet voor te betalen. Als jij een een doorverwijsbrief hebt ontvangen van de huisarts omdat je naar een psycholoog moet, is het belangrijk dat je het een en ander uitzoekt.

De psychologische zorg die jij dan nodig hebt heet gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alle zorg binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ wordt vergoed.
Via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Je wordt hierbij ondersteund door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut. De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

De GGZ kan je helpen met het gebruiken van medicatie, gesprekken voeren, interventies houden of wonen onder begeleiding. Naast het betalen van je eigen risico wordt de rest vergoed en dat valt erg mee! Het is alsnog verstandig om volledige informatie op te vragen bij je zorgverzekering over je eigen risico en waar jij nog meer recht op hebt.

Door