Wat kun je doen om beslag leggen van je vermogen te voorkomen?

We hebben allemaal wel eens een factuur of betaling waar we het niet mee eens zijn. Die we vergeten, of erger nog: die we niet kunnen betalen. Wat de reden ook is, wanneer jij een factuur of betaling niet voldoet en de diensten of producten zijn wél geleverd, dan kan de eiser verdere stappen ondernemen. Dit gaat verder dan alleen een herinnering of aanmaning versturen. Zo kan er een incassobureau of deurwaarder op de zaak gezet worden en die laatste kan de zaak voor de rechter laten komen. Betaal je dan, om wat voor reden, nog niet, dan kan er beslaglegging volgen. Wat dat is en hoe je dat kunt voorkomen, leggen we je hier uit.

Wat is beslaglegging?

Een schuldeiser kan een gerechtsdeurwaarder vragen om beslag te laten leggen op het vermogen van de debiteur die een rekening (of meerdere) niet voldoet. Vaak gaat hier al een heel traject aan vooraf van herinneringen, aanmaningen en een incassotraject waarmee geprobeerd wordt de zaak buiten de rechter om op te lossen. Lukt dit niet, dan kan een gerechtsdeurwaarder bij de rechter aanvragen om beslag te laten leggen bij de debiteur.

Beslag leggen kan op twee manieren:

  • Bij een conservatoir beslag vraagt een incasso-advocaat aan de rechter om alvast beslag te mogen leggen, waarna de zaak verder behandeld wordt. De voorzieningenrechter behandelt deze verzoeken;
  • Een executoriaal beslag kan uitgevoerd worden nadat de zaak bij de rechter is behandeld en de debiteur, ondanks de uitspraak, alsnog niet betaalt.

Waarop kan beslag gelegd worden?

Er kan op vrijwel alles wat vermogen vertegenwoordigd beslag gelegd worden wanneer je niet betaalt. Dit gaat van bank- en spaarrekeningen, contant geld, openstaande vorderingen van de debiteur, aandelen, appartements- of erfpachtrecht, woningen en bedrijfspanden tot voertuigen en inboedel. Je kent dit wellicht wel van televisieprogramma’s die deurwaarders volgen: ze kijken welke bezittingen van de debiteur waarde heeft en dat nemen ze in beslag. Dat kan van meubels tot de televisie of auto gaan.

Ook kan er beslag gelegd worden op een deel van het inkomen zoals loon of een uitkering, waarmee de vordering in termijnen wordt betaald. Er zijn uiteraard regels op hoeveel er beslag gelegd mag worden, een debiteur heeft altijd recht op een minimum inkomen zodat hij/zij niet verder in de problemen komt.

Hoe voorkom je beslaglegging?

Het antwoord op deze vraag zal niet heel verrassend zijn: door je rekeningen te betalen. Maar wat als dat om wat voor reden niet (meteen) lukt? Het beste advies wat we kunnen geven is: ga in gesprek. Met de schuldeiser of het incassobureau, of de deurwaarder als deze is ingeschakeld. Probeer het niet zover te laten komen dat de zaak voor de rechter moet komen. Ben je het niet eens met een factuur? Start dan een klachtenprocedure, het inhouden van een betaling is niet zonder meer toegestaan. Doe je dat wel, dan kun je dus ook in een incassotraject komen, met uiteindelijk de mogelijkheid dat er beslag gelegd wordt op je vermogen.

Uiteindelijk wil de schuldeiser gewoon zijn geld en zal dus vaak openstaan om een regeling te treffen. Zolang je je aan die regeling houdt, worden er geen verdere stappen ondernomen en dat scheelt je ook nog eens in de kosten. Want de kosten van een incassotraject worden allemaal verhaald op de debiteur, dus dan loopt je schuld alleen maar op.

Door