Wanneer mogen Scooters nu wel of niet op het fietspad?

De verkeersregels in  Nederland veranderen nog wel eens. Vaak, zo zegt de regering, om het verkeer veiliger te maken. Het is namelijk een feit dat we ons met steeds meer mensen op de weg begeven. En al die auto’s, vrachtwagens, motors, scooters, fietsers en voetgangers moeten altijd zo veilig mogelijk op plaats van bestemming aankomen. Ook speelt het milieu (denk de stikstofcrisis) een steeds grotere rol in de beslissingen over verkeersregels. Zo mogen we binnenkort op de snelweg nog maar 100 km/u. De regels waar scooters zich aan moeten houden, worden ook regelmatig aangepast. Het is dan ook niet altijd even duidelijk meer waar de scooter op de weg hoort: op het fietspad, op de weg, en hoe hard mag je eigenlijk nog? Tijd om de regels eens op een rijtje te zetten, wanneer mogen scooters nu wel of niet op het fietspad?

Het verschil tussen een bromscooter en een snorscooter

Om te weten welke regels van toepassing zijn, is het belangrijk om het verschil tussen een bromscooter en een snorscooter te weten. Een scooter kun je vaak in beide uitvoeringen krijgen en aan de buitenkant zie je dan ook nauwelijks verschil. Het verschil zit hem dan ook vaak in de begrenzer, dezelfde scooter kan zo net zo makkelijk een brom- als snorscooter zijn. Zie je bijvoorbeeld een unieke Vespa rijden, kun je niet zomaar zeggen dat dat een brom- of snorscooter is. Je ziet het verschil aan het kentekenplaatje: bij een bromscooter is die geel en bij een snorscooter is deze blauw. Een bromscooter valt voor de regels dan ook on de bromfietsen, een snorscooter, logisch, onder de snorfietsen. Voor beide categorieën heeft de overheid de regels op een rijtje staan.

Bromscooter: nooit op het fietspad

Een bromscooter is dus een bromfiets, herkenbaar aan de gele kentekenplaat. Met een bromscooter mag je maximaal 45 km/u en je moet verplicht een helm op. En met een bromscooter mag je dus níet, nergens, op het fietspad. Je moet op een speciaal bromfietspad rijden (dit is aangegeven met borden) waar ook fietsers en snorfietsen rijden. Als die er niet is, moet je verplicht op de rijbaan tussen het andere verkeer.

Overigens is je maximale snelheid niet overal 45 km/u, dit is namelijk afhankelijk van waar je rijdt:

  • Op de rijbaan is dat 45 km/u
  • Op een bromfietspad binnen de bebouwde kom mag je maximaal 30 km/u
  • Op een bromfietspad buiten de bebouwde kom is de maximale snelheid 40 km/u

Snorscooter: verschillende regels

Een snorscooter herken je dus aan het blauwe kentekenplaatje. Met een snorscooter mag je maximaal 25 km/u en een helm is, vanwege deze snelheid, niet verplicht. Met een snorscooter mag je in principe op het fietspad rijden. Toch is hier de laatste tijd veel om te doen geweest, omdat gemeenten en andere wegbeheerders mogen bepalen dat snorscooters niet meer op het fietspad mogen, bijvoorbeeld omdat het te druk is op de fietspaden. Dit wordt aangegeven met een speciaal verkeersbord en als je op de rijbaan moet rijden, moet je ook verplicht een helm op. Dus ook al rijd je minder hard, is een helm dan wél verplicht. In Amsterdam is deze regel in april 2019 ingegaan. Niet iedereen is er blij mee, vanwege de lage snelheid vinden velen dit gevaarlijk.

Voor de bromscooters zijn de regels dus best duidelijk, voor de snorscooters een stuk minder. Dit komt omdat lokaal bepaald mag worden of je wel of niet op het fietspad mag. De boodschap is: let op de borden, daar staat op waar je moet rijden. En neem dus voor de zekerheid altijd een helm mee…

Door