Wanneer kun je iemand aansprakelijk stellen voor letsel?

Als er iets is gebeurd waardoor je letselschade oploopt, dan is dat hoe dan ook heel erg vervelend. Als het ook nog gebeurt dat je hierdoor een dikke rekening op je mat krijgt, dan is dat natuurlijk nog even éxtra vervelend. Letselschade waar je zelf niks aan kan doen is iets waar je niet zelf voor zou moeten opdraaien. Maar hoe zorg je nou dat je een vergoeding uitgekeerd krijgt voor letselschade? En wanneer is het slim om een letselschade advocaat in te schakelen?

Letselschade vergoeding

Na letselschade wat je door een ander is aangedaan kun je verschillende soorten typen vergoeding ontvangen. We bespreken ze even stuk voor stuk:

Vergoeding medische kosten

Na letsel wat je door toedoen van een ander is overkomen, kun je een vergoeding krijgen voor de medische kosten die zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje met een ambulance die je komt ophalen nadat je bent aangereden door een auto, of door het medische onderzoek wat daarna is uitgevoerd. Dit hoef je uiteraard niet zelf te bepalen.

woman in black tank top holding white textile

Inkomensverlies

Soms ben je door het letsel wat je hebt een periode uitgeschakeld van je werk. Denk bijvoorbeeld aan een gymleraar die zijn been gebroken heeft en nu geen les meer kan geven. In zulke gevallen kun je een vergoeding krijgen voor het inkomen wat je bent misgelopen. Maar óók bijvoorbeeld het inkomen wat je partner bijvoorbeeld heeft misgelopen door jou op te zoeken in het ziekenhuis, en het daarmee mislopen van zijn/haar zakelijke afspraak.

Smartengeld

Smartengeld is een type vergoeding die probeert om -zo goed en zo kwaad als dat kan- te compenseren voor het mentale letsel wat je is aangedaan. Denk bijvoorbeeld aan het trauma wat je overhoudt aan een ongeluk, of de paniekaanvallen of nachtmerries die je misschien nog hebt.

Snel aansprakelijk stellen

Hoewel het misschien niet direct voelt als de eerste prioriteit om na letsel iemand hiervoor aansprakelijk te stellen, is dit wel ontzettend belangrijk. Als je ervoor kiest om eerst volledig te herstellen van je letsel en je later pas bezig te houden met de aansprakelijkheid hiervan, kan het namelijk voorkomen dat de zak is verjaard en je geen kans meer maakt op een vergoeding.

Door