Nederlands voetbal en gokfraude: wat is de stand?

Nederlands voetbal en gokfraude: wat is de stand?

In 2016 kwam naar buiten dat het, na gedaan onderzoek, officieel was vastgesteld dat er ook in Nederland sprake is geweest -en mogelijk is- van matchfixing of gokfraude. Destijds ging dat onderzoek over de wedstrijd van Willem II tegen FC Utrecht op 9 augustus 2009. Ibrahim Kargbo, destijds speler van Willem II, bleek een afspraak te hebben gemaakt met matchfixer Wilson Raj Perumal over verlies van Willem II in deze wedstrijd. Dit werd bekend na onderzoek van de integriteitseenheid van de KNVB. Hoe zit het precies met het Nederlands voetbal en gokfraude? Dat vertellen we je in dit artikel.

Het Nederlandse voetbal is toch niet onschuldig

Langere tijd was er nog de hoop dat het Nederlandse voetbal onschuldig bleek. Uit meerdere landen binnen Europa was namelijk al naar buiten gekomen dat er sprake was geweest van gokfraude. Nederland was een van de laatste landen binnen Europa die toch ook niet onschuldig bleken te zijn op dit gebied. Je zou zeggen dat het ook niet bepaald slim is om dit te doen wanneer je ook gewoon op een veilige en legale manier een gokje kan wagen in een online casino. Maar uiteraard gaat het hierbij vaak om personen die diep in de wereld van het voetbal zitten.

Internationale samenwerking

Na dit eerste officiële vastgestelde geval van gokfraude binnen het Nederlandse voetbal roept de KNVB op tot betere internationale samenwerking op het gebied van de aanpak van gokfraude binnen het voetbal. Als voorbeeld noemde de KNVB destijds dat veel informatie al in 2012 bekend was bij instanties in Finland, maar dat die informatie in Nederland pas in 2015 bekend was. Dat soort zaken willen ze voorkomen en na dit geval zijn er dan ook meerdere bijeenkomsten geweest waarbij de internationale samenwerking besproken en als het goed is verbeterd is.

Speciale opsporingseenheid

Verder pleit de KNVB voor een speciale opsporingseenheid wat betreft gokfraude binnen het voetbal. De eenheid die we eerder noemden kwam veel op het spoor, maar miste bepaalde bevoegdheden waar de KNVB tegenaan liep. Zo had de eenheid ook geen middelen om Kargbo en Perumal te straffen en had de eenheid geen bevoegdheid om informatie of medewerking te eisen. Die speciale opsporingseenheid waar de KNVB voor pleit zou deze bevoegdheden dan dus wel moeten krijgen.

Strafbaarstelling

Tot slot ligt er volgens de KNVB een rol voor de politiek bij het bestrijden van gokfraude binnen het voetbal. Volgens hen is het zeer belangrijk dat de politiek gaat onderzoeken hoe het zit met de strafbaarstelling van matchfixing en gokfraude binnen het voetbal. Op dit moment is er namelijk geen eenduidige strafrechtelijke bepaling op grond waarvan matchfixing in alle gevallen effectief bestraft kan worden.

Op dit moment is er dus nog veel onduidelijk over hoe de aanpak van gokfraude binnen het Nederlandse voetbal eruit zal gaan zien. Daarnaast is er nog geen duidelijk beeld van de omvang van de gokfraude binnen het Nederlandse voetbal. Zonder goed toezicht zal dit er voorlopig ook nog niet zijn. Er is dus alles aan gelegen om de oproep van de KNVB op te volgen!

Door