Een goed betoog schrijven: onderwerpen en advies

Schrijven kan best een kunst zijn, zeker wanneer je het niet zo vaak doet. Het schrijven van een betoog klinkt niet als iets dat je dagelijks zal doen, dus waarom zou je een goed betoog moeten kunnen schrijven? Nou allereerst omdat het in het dagelijkse leven van onschatbare waarde is om jouw mening en standpunten goed te kunnen overbrengen. Bedenk dat wanneer jij een goed betoog kunt schrijven, je ook mondeling een goed betoog kunt geven. Dat kan je echt van pas komen in je carrière. Daarbij komt ook nog eens dat het eigenlijk niet eens zo ingewikkeld is om een goed betoog te schrijven, als je tenminste eenmaal weet hoe een betoog in elkaar staat.

Algemene zaken bij een betoog schrijven

Het gaat er bij een betoog dus om dat je de lezer weet te overtuigen van jouw mening. Dat betekent dat je met goede argumenten moet komen, maar ook tegenargumenten moet kunnen weerleggen. Wanneer je met iemand spreekt kun je wachten tot diegene met tegenargumenten komt, maar bij een geschreven argument werkt dat anders. Bij een geschreven betoog moet je zelf alvast tegenargumenten bedenken en deze ook opschrijven om vervolgens ook al direct te weerleggen. Zo geef je de lezer eigenlijk geen kans om iets tegen jouw mening in te brengen.

De inleiding van een betoog

Net als bij vrijwel elke geschreven tekst draait de inleiding om het grijpen van de aandacht van de lezer. Herkenbaarheid is hierin bijvoorbeeld erg belangrijk. Je zou kunnen beginnen met een anekdote, of een directe vraag aan de lezer. Vindt u dat…? Baalt u ook zo van…?

Verder is de inleiding de plek waar je meteen je eigen mening al geeft. Het is belangrijk dat dit krachtig wordt geformuleerd. Je wilt dus geen woorden gebruiken zoals ‘ik denk’ of ‘wellicht’ en ‘misschien’. Heb je jouw standpunt duidelijk opgeschreven, dan geef je aan wat de structuur van je betoog is. Eigenlijk is hiervoor maar één echt algemeen geaccepteerde structuur. Dat is drie argumenten voor jouw stelling of mening, twee tegenargumenten en de weerlegging van die tegenargumenten. Het is belangrijk om die weerlegging goed aan te pakken, want dan kom je eigenlijk uit op vijf argumenten vóór jouw stelling of mening.

De kern

De structuur die je in de inleiding beschrijft ga je in de kern daadwerkelijk uitwerken. De kern van je betoog bestaat dus uit vijf onderdelen. Vuistregel hierbij is dat je nooit moet beginnen met je sterkste argument en ook nooit moet eindigen met je zwakste argument. Bij de ondersteuning van je argumenten wil je het liefst cijfers gebruiken en bronnen met autoriteit. Die maken je standpunten extra overtuigend.

Het slot van een betoog

Het slot van je betoog is goed als je het gebruikt om de lezer volledig over de streep te trekken. Bedenk wel dat je hier nooit nieuwe informatie mag geven! De laatste zin moet ijzersterk zijn. Dit is de allerlaatste mogelijkheid om de lezer over te halen en mogelijk de zin die het beste blijft hangen.

Door bovenstaand stramien toe te passen schrijf je een vlammend betoog!

You may also like

Door