Nederlands voetbal en gokfraude: wat is de stand?

In 2016 kwam naar buiten dat het, na gedaan onderzoek, officieel was vastgesteld dat er ook in Nederland sprake is geweest -en mogelijk is- van matchfixing of gokfraude. Destijds ging dat onderzoek over de wedstrijd van Willem II tegen FC Utrecht op 9 augustus 2009. Ibrahim Kargbo, destijds speler van Willem II, bleek een afspraak te hebben gemaakt met matchfixer Wilson Raj Perumal over verlies van Willem II in deze wedstrijd. Dit werd bekend na onderzoek van de integriteitseenheid van de KNVB. Hoe zit het precies met het Nederlands voetbal en gokfraude? Dat vertellen we je in dit artikel.

Het Nederlandse voetbal is toch niet onschuldig

Langere tijd was er nog de hoop dat het Nederlandse voetbal onschuldig bleek. Uit meerdere landen binnen Europa was namelijk al naar buiten gekomen dat er sprake was geweest van gokfraude. Nederland was een van de laatste landen binnen Europa die toch ook niet onschuldig bleken te zijn op dit gebied. Je zou zeggen dat het ook niet bepaald slim is om dit te doen wanneer je ook gewoon op een veilige en legale manier een gokje kan wagen in een online casino. Maar uiteraard gaat het hierbij vaak om personen die diep in de wereld van het voetbal zitten.

Internationale samenwerking

Na dit eerste officiële vastgestelde geval van gokfraude binnen het Nederlandse voetbal roept de KNVB op tot betere internationale samenwerking op het gebied van de aanpak van gokfraude binnen het voetbal. Als voorbeeld noemde de KNVB destijds dat veel informatie al in 2012 bekend was bij instanties in Finland, maar dat die informatie in Nederland pas in 2015 bekend was. Dat soort zaken willen ze voorkomen en na dit geval zijn er dan ook meerdere bijeenkomsten geweest waarbij de internationale samenwerking besproken en als het goed is verbeterd is.

Speciale opsporingseenheid

Verder pleit de KNVB voor een speciale opsporingseenheid wat betreft gokfraude binnen het voetbal. De eenheid die we eerder noemden kwam veel op het spoor, maar miste bepaalde bevoegdheden waar de KNVB tegenaan liep. Zo had de eenheid ook geen middelen om Kargbo en Perumal te straffen en had de eenheid geen bevoegdheid om informatie of medewerking te eisen. Die speciale opsporingseenheid waar de KNVB voor pleit zou deze bevoegdheden dan dus wel moeten krijgen.

Strafbaarstelling

Tot slot ligt er volgens de KNVB een rol voor de politiek bij het bestrijden van gokfraude binnen het voetbal. Volgens hen is het zeer belangrijk dat de politiek gaat onderzoeken hoe het zit met de strafbaarstelling van matchfixing en gokfraude binnen het voetbal. Op dit moment is er namelijk geen eenduidige strafrechtelijke bepaling op grond waarvan matchfixing in alle gevallen effectief bestraft kan worden.

Op dit moment is er dus nog veel onduidelijk over hoe de aanpak van gokfraude binnen het Nederlandse voetbal eruit zal gaan zien. Daarnaast is er nog geen duidelijk beeld van de omvang van de gokfraude binnen het Nederlandse voetbal. Zonder goed toezicht zal dit er voorlopig ook nog niet zijn. Er is dus alles aan gelegen om de oproep van de KNVB op te volgen!

Max Verstappen is in Nederland in korte tijd uitgegroeid tot een ware volksheld. We zijn maar wat trots dat ons landje zo’n jonge en getalenteerde coureur voort heeft weten te brengen. Als Nederlanders zijn we dus behoorlijk bevooroordeeld over de talenten van Max Verstappen. Maar ondanks dat we in Nederland wel overtuigd zijn van het feit dat Verstappen een goede coureur is, zijn ze dat in het buitenland net zo goed. Sterker nog: zijn snelheid wordt al als uniek bestempeld. Maar wat maakt dan dat Max Verstappen echt zo’n goede coureur is? We leggen het je in dit artikel graag verder uit.

 

Snel op meerdere manieren 

Dat Verstappen soms moet wachten op goede momenten en omstandigheden, zoals Weddenopsport.eu uitlegt, betekent niet dat Verstappen niet snel is. Sterker nog: hij is heel erg snel en dat op meerdere manieren. Daarmee is Verstappen behoorlijk uniek. Hij is namelijk snel over één ronde als over een volledige race afstand. Dit wordt toegeschreven door experts aan zijn zachte en vloeiende rijstijl. Daarnaast beschikt hij over bepaalde kenmerken die andere grote coureurs in het verleden ook al lieten zien. Hij kan behoorlijk agressief rijden in duels met andere coureurs en is niet bang om de randen van de regels op te zoeken.

 

Het geheim van zijn snelheid 

Uiteraard zijn er allerlei experts uit de motorsport die goed hebben gekeken naar de rijstijl van Verstappen. Zo ook coach en voormalig coureur Scott Mansell. Hij noemt de rijstijl van Max een ‘genot om naar te kijken’. Zoals we eerder al zeiden heeft Max een zachte en vloeiende rijstijl, wat ook Mansell beaamt. Doordat hij zo subtiel rijdt is het voor tegenstanders moeilijk in te schatten wat hij op bepaalde momenten gaat doen. Dat maakt hem dus onvoorspelbaar. Verder hanteert Max vierkante racelijnen, wat betekent dat hij zo lang mogelijk in een rechte lijn blijft rijden en pas op het allerlaatste moment instuurt voor een bocht.

 

De stijl van Max heeft voor- en nadelen, zoals elke stijl dat heeft. Hij kan dankzij zijn rijstijl langer op snelheid blijven maar moet bijvoorbeeld wel harder remmen. Voordeel van zijn rijstijl is wel dat hij meer zichzelf meer ruimte geeft om een foutje op te kunnen vangen. Hierdoor heeft hij ook ruimte om zich bezig te houden met andere aspecten van de race waardoor hij ook op deze andere vlakken goed presteert.

 

Talent

Toch wordt ook door Mansell het talent waarover Verstappen beschikt niet vergeten. Hij schetst samenvattend waarom Max zo’n op vallend goede coureur is. Namelijk vanwege zijn aangeboren talent, uiteraard de aangeleerde technieken en voor een deel vanwege het feit dat hij niet gelooft in grenzen. Volgens Mansell is dit laatste aspect echt iets waar Max Verstappen zich mee onderscheidt en een aspect waarmee hij overeenkomt met andere grote kampioenen zoals Schumacher. De tijd zal leren of Max ook ooit zo succesvol wordt.

 

Hij beschikt dus echt over de instelling om ooit Wereldkampioen te worden. En als Nederlanders geloven wij daar natuurlijk heilig in!

Hoe zijn de eerste spelen ontstaan?

Spelen is al veel ouder dan veel mensen denken. In de evolutie speelt het zelfs een belangrijke rol. Kijk maar eens naar hoe dieren met elkaar omgaan. Is er sprake van een veilige omgeving, voldoende voedsel en is er tijd om andere dingen te doen? Dan zal je zien dat dieren met elkaar beginnen te spelen. Voor jonge dieren is het een manier om dingen als het jagen op prooidieren onder de knie te krijgen. Zo zijn de eerste spellen ook al heel erg oud. Een groot deel van het speelgoed waar kinderen van tegenwoordig mee spelen stamt uit werkelijk oeroude tijden.

De functie van spelen

We noemden al even dat spelen ook daadwerkelijk een functie heeft. Voor kinderen is het een uiterst belangrijk middel om hun positie in een groep te bepalen en te verkennen. Door te spelen met anderen leert een kind wat de grenzen zijn van geaccepteerd gedrag. Daarnaast is spel een manier om een uitlaatklep te creëren voor agressie en om te leren gaan met agressie. Verder bevordert het, net als bij dieren, de coördinatie van bewegingen en het ruimtelijk inzicht. Tijdens het spelen worden ook allerlei emoties verwerkt. Denk aan een spel met poppen of met auto’s, daarbij komen allerlei gevoelens kijken. Net als bij een gezelschapsspel. Woede en blijdschap die bij winnen en verliezen horen bijvoorbeeld.

Het allereerste speelgoed

Bij spelen maken we ook gebruik van spullen. Het alleroudste speelgoed heeft naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit zaken die in de directe omgeving van de mens te vinden was destijds. Denk aan zaken als schelpen en steentjes. Maar hier bleef het niet bij. Tijdens opgravingen in Egypte zijn kindergraven gevonden uit de tijd van de farao’s die terracotta poppen, beestjes en tollen bevatten. Speelgoed is op deze manier langzaam maar zeker ontstaan en begon ooit als spullen die bij bepaalde rituelen werden gebruikt.

De ontwikkeling van speelgoed

Speelgoed heeft zich in al die tijd alleen maar doorontwikkeld. Zo beschrijft Roulette-spelen.nl de korte geschiedenis van online casino’s, waarvan het ontstaan toch ook alweer uit 1994 dateert. Verder zie je tegenwoordig steeds meer games die online worden gespeeld en waarvoor je de deur niet uit hoeft. Er worden hele online werelden gemaakt waarin je urenlang kunt spelen.

Daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan. In de zeventiende eeuw werd dankzij schilderijen duidelijk dat speelgoed in Nederland een steeds belangrijkere rol innam. In de achttiende eeuw kwam er weer meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Dat had ook invloed op de manier van spelen en het speelgoed dat gebruikt werd. Volwassenen gingen immers anders kijken naar de functie van spelen en speelgoed. In de negentiende eeuw was er de massaproductie die het mogelijk maakte om enorm veel en betaalbaar speelgoed te maken. Zo zijn we door de tijd langzaam maar zeker aangekomen bij de huidige tijd waarin het speelgoed en het spelen er weer heel anders uitzien.

De vraag is waar we over nog eens honderd jaar zullen zijn op het gebied van spelen en speelgoed!